Kamus Arti Kata

Arti Kata sumbang-2

9 view

Arti kata sumbang-2 adalah:

sum·bang2 v,
-- saran sumbangan berupa saran (nasihat); urun pendapat;

me·nyum·bang v 1 memberikan sesuatu kepada orang yang sedang mengadakan pesta dan sebagainya sebagai sokongan: ketika mengawinkan anaknya, banyak orang yang -; 2 turut membantu (menyokong) dengan tenaga, pikiran, dan sebagainya: justru saya ingin - dengan ide-ide baru untuk kemajuan dan perkembangan usahanya;

me·nyum·bang·kan v 1 memberikan sesuatu sebagai bantuan (pada pesta perkawinan dan sebagainya); 2 memberi bantuan atau sokongan (kepada);

sum·bang·an n 1 pemberian sebagai bantuan (pada pesta perkawinan dan sebagainya); penyolok; 2 bantuan; sokongan;- manasuka sumbangan sukarela; - wajib sumbangan berupa uang dan sebagainya yang harus dibayar;

pe·nyum·bang n orang yang menyumbang;

pe·nyum·bang·an n proses, cara, perbuatan menyumbang

Populer: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,