Kamus Arti Kata

Arti Kata saptadarma

7 view

Arti kata saptadarma adalah: sap·ta·dar·ma n kewajiban yg tujuh (tujuh kewajiban)

Populer: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,