Kamus Arti Kata

Arti Kata sahaja-2

34 view

Arti kata sahaja-2 adalah:

sa·ha·ja2 kl adv 1 sebenarnya; memang demikian: -- ia tidak tahu adat-istiadat Melayu; 2 sewajarnya; apa adanya: makin -- makin elok parasnya; 3 (dengan) sengaja: maka tiada sekali-kali hambamu berniat -- hendak memanah;
-- basahan sudah menjadi kebiasaan berbuat sesuatu yang kurang baik;

ber·sa·ha·ja a sederhana; tidak berlebih-lebihan: orang desa itu hidupnya -;

me·nya·ha·ja v 1 berbuat sederhana; 2 kl berbuat dengan sengaja;

me·nya·ha·ja·kan v 1 menyederhanakan; mempermudah: kita telah berusaha - prosedur pengeluaran barang dari gudang; 2 melakukan dengan sengaja: penjajah - hal itu untuk menghambat kemajuan rakyat;

mem·per·sa·ha·ja·kan v menjadikan bersahaja; menyahajakan;

ke·sa·ha·ja·an n kesederhanaan; kewajaran: - orang itu tampak dari tutur katanya yang polos dan perilakunya yang lugu

Populer: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,