Kamus Arti Kata

Arti Kata mula

81 view

Arti kata mula adalah: mu·la n 1 asal; awal; pokok asal: bagaimana -- nya sehingga kaudapatkan barang itu?; 2 yg paling awal; yg dahulu sekali; waktu (tempat, keadaan, dsb) yg menjadi pangkal: pd -- nya bukan kota, melainkan dusun kecil; 3 lantaran; sebab: apa -- nya sehingga engkau menjadi begini?;-- pertama pertama sekali; mula-mula; dr kecil -- sejak dr waktu kecil;mu·la-mu·la adv 1 pertama-tama; pd mulanya: - berupa biji selanjutnya berupa lembaga dan akhirnya tumbuh akar dan batang; 2 sejak (dr): - tinggal di daerah itu, belum pernah sekali pun ia sakit;- sekali yg paling mula; pertama-tama sekali;ber·mu·la 1 v ada mulanya (awalnya): Tuhan yg tiada - dan tiada berakhir; 2 adv pertama-tama; pertama sekali: beliaulah yg - mendirikan sekolah partikelir di sini; 3 adv mula-mula; sediakala: tidak lama setelah bertengkar mereka sudah bersahabat lagi spt -; 4 v bersumber; berpenyebab awal; berpangkal (dr): perkelahian itu - kesalahpahaman kecil belaka; 5 adv pertama-tama yg akan diceritakan; sebermula: - maka tersebutlah seorang raja besar di negara anu;ber·mu·la-mu·la adv pertama-tama; pertama sekali;me·mu·la v pertama sekali berbuat (melakukan) sesuatu; mengawali: kami persilakan wakil regu A untuk - uraiannya tt percobaan ilmiahnya; mereka baru saja - pekerjaannya;me·mu·la·kan v 1 menyebabkan; 2 membiarkan mulai;per·mu·la·an n 1 awal; yg pertama sekali; yg paling dahulu: pd -nya ia takut berenang di laut; 2 pendahuluan: hal itu merupakan tindakan -; 3 asas dasar;- kalam (kata) kata pendahuluan; - tahun awal tahun;pe·mu·la n 1 orang yg mulai atau mula-mula melakukan sesuatu: bagi seorang - dl olahraga ski air, meluncur di permukaan air yg berombak akan terasa sulit sekali; 2 anggota pramuka kecil yg baru pd tingkat awal: anak kelas tiga seko-lah dasar menjadi - tetapi tidak harus memakai baju seragam; 3 sesuatu yg dipakai untuk memulai;se·mu·la 1 n (seperti) yg dahulu; yg mula-mula; sediakala: kembali ke tempat -; 2 n yg mula pertama; yg pertama sekali: jumlah uang yg dikeluarkan melampaui perkiraan -; 3 n sebelum keadaan sekarang: - ia adalah mantri polisi kecamatan; 4 adv (sejak, dari) mula-mula sekali: sejak - sudah dilarang, tetapi ia berbuat nekat; 5 adv diulang sekali lagi (dr mula): bacalah - supaya lebih paham;se·ber·mu·la kl adv mula-mula; pd mulanya

Populer: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,