Kamus Arti Kata

Arti Kata basah

43 view

Arti kata basah adalah:

ba·sah a 1 mengandung air atau barang cair: bajunya -- kena hujan; 2 belum dikeringkan; masih baru: ikan --; 3 cak banyak mendatangkan keuntungan (uang dan sebagainya): ia ditempatkan di pos yang --;sepala-pala mandi biarlah -- , pb mengerjakan sesuatu janganlah tanggung-tanggung; sudah -- kehujanan, pb mendapat kemalangan ganda; tertangkap -- , pb tertangkap ketika sedang berbuat kejahatan; tertangkap tangan; mandi (berendam) tak -- , pb 1 berbuat sesuatu tanpa mengacuhkan teguran atau peringatan; 2 tidak menaruh perasaan (belas kasihan);
-- kerongkongan ki hidup senang; banyak rezeki;
-- kuyup sangat basah; basah sekali;
-- lencun basah kuyup;

ber·ba·sah-ba·sah v 1 sengaja membuat diri supaya basah; 2 basah kuyup;

mem·ba·sahi v membuat basah; memberi air supaya basah: hujan tercurah - bumi;- kerongkongan ki menghilangkan haus; minum;

mem·ba·sah·kan v 1 membuat supaya basah: dia - kain dengan mencelupkannya ke dalam ember; 2 menyebabkan (menjadikan) basah: tinta yang tumpah itu - bukunya;

ba·sah·an n 1 penutup badan yang dipakai ketika mandi: kain -; 2 yang dipakai sehari-hari: gelang -;

pem·ba·sah·an n proses, cara, perbuatan membasahi;

ke·ba·sah-ba·sah·an a agak basah: tanahnya subur dan -

Populer: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,