Arti Kata Tarik

ta·rik v hela;
— muka melihat dengan marah atau cemberut;
— muka dua belas cak menunjukkan air muka yang tidak keruan; kecewa atau kesal;
— suara menyanyi; bernyanyi;
— tali mengadu tenaga dengan menghela tali;
— tambang tarik tali;
— urat bersitegang; mengotot;

ber·ta·rik-ta·rik·an v saling menarik;

me·na·rik v 1 menghela (supaya dekat, maju, ke atas, ke luar, dan sebagainya): anak perempuan itu ~ tangan kawannya; 2 membawa (mengambil dan sebagainya) ke luar; mengeluarkan dan sebagainya: 3 menyenangkan(menggirangkan, menyukakan hati karena indahnya, cantiknya, bagusnya dan sebagainya); 4 membangkitkan rasa kasih (sayang, suka, ingin, dan sebagainya); 5 mempengaruhi atau membangkitkan hasrat untuk memperhatikan (mengindahkan dan sebagainya);~ akar Mat mencari (mengeluarkan) bilangan yang apabila dipangkatkan dua, tiga, dan sebagainya sama dengan bilangan yang diketahui (); ~ bayangan ki memungut bayaran; ~ bea memungut bea; ~ becak mengemudikan atau menjalankan becak; ~ biaya meminta (memungut biaya); ~ diri mengundurkan diri; berhenti (keluar) dari perkumpulan (dewan dan sebagainya); ~ garis 1 membuat garis (dari satu titik dan sebagainya); 2 ki membuat pemisahan (tanda pemisah): ~ garis mana yang pro dan mana yang kontra; ~ hati memikat; ~ janji berjanji; ~ jiwa ki sudah dalam sakratulmaut; sudah hampir mati; ~ kembali mencabut; membatalkan (usul, aturan, dan sebagainya); ~ keris menghunus keris; ~ langkah 1 melangkah; 2 surut ke belakang; mundur: kita sudah maju begini, mengapa harus ~ langkah kita; ~ langkah seribu berlari cepat-cepat (meninggalkan musuh dan sebagainya karena ketakutan); ~ layar memasang (membabar layar); ~ lotre 1 membuka lotre; mengundi; 2 ki menang lotre (undian); ~ minat membangkitkan hasrat untuk memperhatikan (mengindahkan dan sebagainya); ~ muka dua belas sangat kecewa; ~ mundur menarik kembali; memerintahkan (tentara dan sebagainya dalam peperangan) supaya mundur; ~ napas menghirup (memasukkan) udara dalam pernapasan; ~ napas panjang mengeluh; ~ napas penghabisan mati; wafat; ~ ongkos 1 meminta uang ongkos dari penumpang; 2 banyak makan (memerlukan) ongkos; ~ pangkur ke dada 1 insaf akan dirinya; 2 merasa tersinggung; ~ picu perang memulai perang; ~ piutang menuntut atau menagih piutang; ~ simpulan mengambil simpulan; menyatakan pendapat dengan berdasarkan uraian yang telah ada; ~ suara membawakan nyanyian; menyanyi; ~ undian mendapat hadiah dalam undian uang dan sebagainya; ~ urat leher bersitegang; berkeras; mengotot;

ta·rik-me·na·rik v saling menghela; bertarik-tarikan: anak-anak itu bermain sambil ~ tangan;

ter·ta·rik v 1 kena tarik; ditarik (dihela dan sebagainya) bersama dengan yang lain: tangannya yang patah itu ~ juga; 2 ki merasa senang (suka, ingin, dan sebagainya) kepada; terpikat (hatinya oleh …; menaruh minat (perhatian) kepada: orang itu ~ pada kesenian Jawa;

ta·rik·an n 1 hasil menarik; 2 mata pencaharian dari menarik (mengemudikan) beca, mobil, dan sebagainya); 3 apa-apa yang ditarik; 4 kekuatan gerak pada langkah pertama (tentang sepeda motor, mobil dan sebagainya): ~ motor balap berbeda dengan motor biasa;

ke·ter·ta·rik·an n hal, keadaan, atau peristiwa tertarik;

pe·na·rik n 1 orang yang menarik; 2 alat untuk menarik;~ becak pengemudi becak;

pe·na·rik·an n proses, cara, perbuatan menarik

Leave a Reply