Arti Kata Talak

ta·lak n Isl perceraian antara suami dan istri; lepasnya ikatan perkawinan;bercerai sudah, — tidak, pb sudah berpisah, tetapi belum sah diceraikan;
— bain talak tiga;
— dua pernyataan talak yang dijatuhkan sebanyak dua kali dan memungkinkan atas suami rujuk kepada istri sebelum selesai idah;
— satu pernyataan talak yang dijatuhkan sebanyak satu kali dan memungkinkan suami rujuk kepada istri sebelum selesai idah;
— tiga perceraian yang tidak boleh rujuk lagi kecuali jika bekas istri pernah nikah dengan orang lain dan kemudian diceraikan (tidak dapat dijatuhkan tiga kali berturut-turut atau dijatuhkan sekaligus);

me·na·lak v menceraikan istri; menjatuhkan talak

Leave a Reply