Arti Kata Samar

sa·mar 1a 1 kabur; tidak kelihatan nyata; agak gelap: dalam lamunannya terbayang — wajah ibunya; 2 sayup-sayup (tentang pendengaran): dari jauh terdengar — suara seruling gembala; 3 tersembunyi; kurang jelas (apa yang dilihat, dilakukan, dan sebagainya): keterangan pemerintah itu masih — bagi rakyat; 4 gaib alam yang tidak dapat dilihat dengan indra biasa; gaib: ahli kebatinan dapat melihat segala sesuatu dalam alam –;

5 saru; keliru: kadang-kadang saya — tidak dapat membedakan kedua anak kembar itu;

sa·mar-sa·mar a samar;
— muka waktu hampir gelap atau hampir terang; waktu menjelang malam atau menjelang pagi;

me·nya·mar v 1 mengubah rupa (tidak memperlihatkan keadaan yang sebenarnya); menyaru; mengelirukan; menjadikan diri sebagai: mata-mata musuh itu – sebagai kuli; 2 menyusup; menyelinap: dengan cepatnya ia – ke tengah-tengah keramaian itu;

me·nya·mar·kan v 1 menjadikan (menyebabkan dan sebagainya) samar; mengelirukan; menyesatkan: keterangan tawanan itu tidak dapat diterima karena ia bermaksud – kita;

2 menyembunyikan maksud, perasaan, dan sebagainya: ia pandai ~ perasaannya;

sa·mar·an n 1 yang disamarkan (disembunyikan, dirahasiakan): – berhasil dengan baik sehingga tidak seorang pun mengenali dirinya;

2 pengganti; palsu: ia menggunakan nama -; 3 alat untuk menyamar: pakaian preman dikenakan oleh polisi itu sebagai -;

pe·nya·mar n orang yang menyamar: sebagai – ia harus pandai menyembunyikan identitas dirinya;

pe·nya·mar·an n proses, cara, perbuatan menyamar; penyaruan: -nya sangat sempurna;

ke·sa·mar·an n 1 kegelapan: perahu itu muncul dari balik – senja.

2 ki perihal samar; ketidakjelasan; ketidakterangan: kesusastraan lama banyak mengandung – maksud sehingga sering menimbulkan perbedaan tafsiran

Leave a Reply