Arti Kata Ragut

pa·dang n tanah yang datar dan luas (tidak ditumbuhi pohon-pohon yang berkayu besar); lapangan;lain — lain belalang, pb tiap-tiap negeri berlainan aturan dan adatnya; terdesak — ke rimba, pb hilang akal; — perahu di lautan, — hati dipikirkan, pb demikian luas hati itu, berapa banyak pikiran masuk di dalamnya tidak akan penuh; di — orang berlari, di — sendiri berjingkat, pb tabiat orang tamak, mau menerima pemberian orang, tetapi tidak mau memberi;
— belantara tanah luas yang tidak diusahakan;
— gembala lapangan yang banyak ditumbuhi rumput tempat menggembala (kambing, sapi, dan sebagainya);
— gembala temporer padang penggembalaan yang digunakan untuk jangka waktu satu tahun atau kurang dengan tujuan menyediakan hijauan makanan pada saat kritis;
— golf padang rumput tempat bermain golf;
— gurun padang belantara;
— mahsyar Isl padang yang kelak menjadi tempat orang yang telah mati dibangkitkan kembali dan berkumpul pada hari kiamat;
— minyak tanah luas yang mengandung minyak bumi;
— pasir tanah pasir yang sangat luas; gurun pasir;
–perburuan padang yang banyak dihuni binatang; tempat berburu;
— ragut padang yang ditumbuhi rumput (tempat ternak merumput);
— rumput tanah luas yang ditumbuhi rumput;
— rumput alam areal tanah yang sangat luas yang didominasi oleh famili rumput-rumputan dan semak belukar, tidak berpagar dan dapat digunakan sebagai tempat ternak atau satwa liar;
— rumput tundra padang rumput yang hanya terdapat di daerah yang beriklim sangat dingin;
— tekukur padang belantara;
— tembak padang untuk latihan menembak;
— tiah padang belantara;
— usaha ki lapangan pekerjaan;

ber·pa·dang v, ~ luas ki 1 boleh berbuat atau memilih sekehendak hati; 2 sabar

Leave a Reply