Arti Kata Abad

abad n 1 masa seratus tahun: bangunan itu diperkirakan dapat bertahan satu –; 2 jangka waktu yang lamanya seratus tahun: — ke-20 mulai pada tahun 1901 sampai tahun 2000; 3 zaman (yang lamanya tidak tentu); 4 masa yang kekal, tidak berkesudahan;
— keemasan masa kegemilangan dan kejayaan yang dialami suatu bangsa atau negara dalam sejarahnya; zaman keemasan;
— komputer zaman modern yang orang-orangnya memanfaatkan komputer dalam menyimpan dan mengolah data;
— modern masa atau zaman yang ditandai dengan kemajuan peradaban manusia (penemuan baru bidang teknologi dan sebagainya);
— pertengahan kurun waktu sekitar tahun 500—1500 dalam sejarah peradaban atau kebudayaan Eropa Barat;

ber·a·bad-a·bad v beberapa abad lamanya; beratus-ratus tahun

Leave a Reply